Bestuur van Pontes

Het bevoegd gezag is ondergebracht in een stichting. Het bestuur is ondergebracht in een College van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

Naam Rol
Dhr. S.G. Verheul voorzitter
Dhr. M.M.C.J. Suijkerbuijk vice-voorzitter
Dhr. dr. J. Naafs lid
Mevr. M.A.F. Nobels, MEM MBA MCC lid
Dhr. E. Roijers lid


Adresgegevens:
Raad van Toezicht
Scholengroep Pontes
Postbus 370
4460 AT Goes

College van Bestuur

dhr. ir. K.G. Terlage
Bergweg 14, 4461 NB Goes
bestuurssecretariaat@pontes.nl

GMR

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Ouders, leerlingen en personeel van alle Pontes locaties hebben zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad geeft adviezen en/of stemt in met allerlei vormen van schoolbeleid die van toepassing zijn voor elke Pontes locatie. Hierbij kunt u denken aan het beleid op het gebied van financiën, arbeidsvoorwaarden, onderwijsvernieuwingen, ARBO-wetgeving enz. In de verschillende medezeggenschapsraden van de locaties worden veel van deze besluiten vertaald naar de locatieomstandigheden en deze krijgen daar een verdere invulling.

Huidige samenstelling van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad


Namens het personeel:    

Naam Functie Locatie E-mail
Dhr. A.G.A. van der Goore Lid/Voorzitter Goes a.van.der.goore@pontes.nl
Dhr. R.J.M. Janssen Secr. Goes r.janssen@pontes.nl
Dhr. J.A. Driesse Lid Zierikzee j.driesse@pontes.nl
Dhr. H.J. Hutjens Lid/ vvz Goes r.hutjens@pontes.nl
Dhr. M.S.H. Steegmans Lid Zierikzee m.steegmans@pontes.nl
Mw. D.M. van Dieren                   Lid Goes d.van.dieren@pontes.nl
Mw. J. Harrison Lid Goes j.harrison@pontes.nl


Namens de ouders:

Naam    Functie Locatie
Mw. Reeves    Lid      Goes - GLLB
Dhr. P. Kieboom     Lid      Zierikzee- PZ
Dhr. A.L. van Wijk     Lid      Goes- GLLO


Namens de leerlingen:

Naam  Functie Locatie  
Juliëtte van der Giessen  Lid     Zierikzee  
 Floortje van der Schraaf   Lid     Goes GLLB  
Roza Hoefsmid
Lid     Goes GLLO