Een openbare school

Pontes is een openbare school; ieder kind en iedere docent is welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond dan wel zijn of haar geaardheid. We hebben respect voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. We hebben aandacht voor én bieden ruimte aan ieder kind én iedere docent zichzelf te kunnen zijn.

Meer informatie hierover is terug te lezen in ons Schoolreglement en Leerlingenstatuut.