Veel gestelde vragen

Mijn kind is erg gevoelig voor de sfeer op school en in de klas. Hoe gaat u daarmee om?

Iedere klas heeft een mentor die speciale aandacht geeft aan de sfeer in de klas. Ook individuele problemen worden door de mentor behandeld. Als dat niet voldoende is, kan een deskundige worden ingeschakeld: zorgcoördinator, counselor, schoolarts en jeugdverpleegkundige.

Mijn kind wordt op de basisschool gepest. Hoe gaat u daar straks mee om?

De school heeft veel ervaring met het terugdringen van pesten. Indien uw zoon of dochter in het verleden nare ervaringen heeft gehad met pesten, kunt u dat het beste vooraf bekend maken. Er kan dan bijvoorbeeld rekening gehouden worden met de plaatsing in de brugklas om te voorkomen dat uw kind opnieuw bij de pesters van de basisschool in de klas komt. Daarnaast zal de mentor uw kind volgen en nagaan of er nog steeds sprake is van pesten.
Wij besteden in de brugklas extra aandacht aan pesten via de studielessen. Pesters worden daarnaast direct aangepakt; ook wordt er met pester en slachtoffer gepraat. In specifieke gevallen kan een kind een weerbaarheidstraining krijgen. In de brugklassen worden tijdens mentorlessen pestprojecten uitgevoerd waarbij wij insteken op het voorkomen van pesten door met elkaar te spreken over de omgang met elkaar.

Wat is het schoolbeleid op het gebied van aanpak van leerproblemen?

Er kunnen zich diverse soorten problemen bij het leren voordoen. In het algemeen kijkt het Pieter Zeeman Lyceum naar ieder individu en probeert bij elke leerling de juiste aanpak te kiezen, in overleg met ouders en interne of externe deskundigen. We bieden zorg op maat, rekening houdend met de draagkracht van de docenten en de mogelijkheden in de organisatie

Wat gebeurt er bij lesuitval?

In de onderbouwklassen hebben leerlingen geen tussenuren in het rooster. De roosters worden dagelijks aangepast en er zijn klassenassistenten die in tussenuren of bij lesuitval door ziekte van een docent lessen opvangen. Ook worden daar soms vakdocenten voor ingezet. Bij ziekte van een docent op een eerste of een laatste uur vervalt de les.

Komen de leerlingen uit één basisschool bij elkaar in één klas?

Bij de inschrijving kunnen voorkeuren aangegeven worden. De school probeert daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. De niveau-indeling van de klassen leidt er wel eens toe dat wensen niet gehonoreerd kunnen worden (bijvoorbeeld een vriendje in vmbo/ havo klas en uw zoon in vwo).

Hoe kan ik de resultaten van mijn kind volgen?

U kunt inloggen in het leerlingvolgsysteem (Magister) waarin u cijfers, afwezigheid, opmerkingen van docenten t.a.v. huiswerk kunt zien. In de jaaragenda vinden wanneer uw kind toetsen heeft. De jaaragenda is te vinden op het Pieterplein

Hoe is de toelating tot de school geregeld?

De basisschool geeft een advies over het gewenste schooltype.  Indien de uitslag van de eindtoets naderhand afwijkt van het uitgebrachte advies door de leerkracht, kan de plaatsing van uw kind opnieuw besproken worden.

Hoeveel leerlingen heeft de school?

De school telt op dit moment 820 leerlingen.

Waarin onderscheidt Pieter Zeeman Lyceum zich van andere scholen?

We bieden thuis nabij onderwijs en zijn een echte eilandschool. Omdat we alle afdelingen van het voortgezet onderwijs in huis hebben, kan vrijwel iedere leerling bij ons terecht. Ook zijn er in elke afdeling en elk leerjaar bijzondere activiteiten zoals excursies, werkweken, projectweken, etc..

Door onze goede samenwerking met het basisonderwijs en het vervolgonderwijs is de aansluiting bij instroom en uitstroom altijd op orde. We streven ernaar elke leerling goed te kennen opdat ieder zich gezien voelt: dat begint al voor de instroom en loopt door tot aan het afzwaaien.

Pieter Zeeman Lyceum is er voor en door Schouwen-Duiveland. We werken in het onderwijs samen met bedrijven, organisaties en overheid op het eiland. We kennen elkaar en weten elkaar dan ook snel te vinden.

In januari 2022 verhuizen we naar een gloednieuw schoolgebouw dat past bij ons eigentijds onderwijs.

Kunt u een aantal sterke punten van de school noemen?

Sterk: betrokkenheid van docenten, degelijke lessen, bestrijding lesuitval, goede begeleiding, zorgstructuur, veel aandacht voor leerlingen die speciale aandacht nodig hebben, breed onderwijsaanbod, school die kansen biedt.

Worden ouders en leerlingen betrokken bij de vernieuwingen?

Ja, we werken met klankbordgroepen waarin ouders en leerlingen gevraagd wordt naar hun mening.

Hoe gaat de school om met feedback en daaruit voortkomende verbeterpunten?

Pieter Zeeman Lyceum is een school die voortdurend werkt aan de verbetering van kwaliteit op alle terreinen. Of het nu gaat om het primaire proces van het onderwijs of het ondersteunende proces van de organisatie, we willen het zo goed mogelijk doen. We zijn ons ervan bewust dat het altijd beter kan. Daarom zijn we blij met goede constructieve feedback en verbetersuggesties.

Waarom zou ik voor uw school moeten kiezen?

Pieter Zeeman Lyceum is een veilige school met goede leerresultaten (zie Kwaliteitskaart inspectie). De school biedt leerlingen kansen en heeft een breed onderwijsaanbod.

Daarnaast is het Pieter Zeeman Lyceum een school die veel investeert in de begeleiding van de leerlingen.

Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Voor meer informatie, bekijk ons privacybeleid.